Paieška

2012-05-23 01:11

Monografijos prasideda nuo ekspedicijų

Stelmužės bažnyčia. Lilijos Valatkienės nuotr.

Stelmužės bažnyčia. Lilijos Valatkienės nuotr.

Gimtinė – kiekvieno žmogaus pradžių pradžia. Ar gerai pažįstame ją ir savo gimtąjį kraštą? Ką galime apie savo gimtąjį miestą ar rajoną,  parapiją, apie jo žmones, tradicinę krašto kultūrą ir jos paveldą papasakoti atvykusiems svečiams?

Kad krašto istorija neliktų daugeliui mūsų balta dėmė, „Versmės“ leidykla leidžia „Lietuvos valsčių“ monografijų seriją, daugiatomę lokalios istorijos enciklopediją. Tai analogų Lietuvoje ir užsienyje neturintys leidiniai apie miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, apylinkių istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų. Parengta ir išleista 22 „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų, rengiama dar 80 knygų. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2018 m. „Versmė“ tikisi išleisti šimtą „Lietuvos valsčių“ monografijų.
Monografijos rengiamos remiantis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis ir rašytiniais šaltiniais.

Kviečiame į ekspedicijas

Ekspedicijos – tradicinė būsimų monografijų pradžia. Jose dalyvauja istorikai, kalbininkai, etnografai, sociologai, geologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, žurnalistai, kurie lankosi pas žmones ir užrašinėja vietos gyventojų prisiminimus, renka duomenis apie krašto gamtą, jo istoriją, švietimą, kultūrą ir kultūrinį gyvenimą, čia gyvenusių tautų atstovų gyvenseną, tarmių ir vietos šnektų, tautosakos ypatumus, įžymius žmones.

Nemažai straipsnių rašoma ir apie kalendorinius, šeimos papročius, liaudies išmintį, mokyklų, bibliotekų, kolūkių istoriją bei apie šiandieninį gyvenimą, veikiančias įstaigas ir organizacijas, verslus.

Vienus šių straipsnių rašo mokslininkai, kitus - vietos gyventojai ir kraštotyrininkai. Tradicinė ekspedicijų trukmė – 7 dienos, pailgintos trukmės – 10 dienų. Ekspedicijų dalyviams, sudariusiems su leidykla autorines sutartis straipsniams parašyti, mokami dienpinigiai, apmokamos kelionės išlaidos, pasirūpinama jų apnakvindinimu, būtiniausiomis raštinės reikmėmis.

Prisimintos senųjų valsčių ribos

2012 m. vasarą „Versmės“ leidykla numato surengti 21 kompleksinę lokalinių tyrimų šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspediciją (iš jų 9 pakartotinės). Su jomis „Versmės“ leidyklos nuo 1999 m. surengtų ekspedicijų skaičius pasieks 114.

Po kelias ekspedicijas šiemet vyks Vilkaviškio ir Skuodo rajonuose. Daugiausia – 35 (47,9% visų ekspedicijų) –  vyko Aukštaitijoje,  17  (23,3%)  Žemaitijoje, 14 (19,2%) Dzūkijoje, 7 (9,6%) Suvalkijoje. Jose jau dirbo per 1500 tyrėjų.

 Kodėl monografijos leidžiamos apie buvusius valsčius, o ne apie rajonus ar parapijas? Pasak „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo, valsčiai – vienas seniausių ir ilgai išsilaikiusių Lietuvos administracinių vienetų. 1861 m. panaikinus baudžiavą, visoje Rusijos imperijoje vėl įvesta luominė valstiečių savivalda – valsčiai. Lietuvai tapus nepriklausoma, valsčių ribos buvo patikslintos, kad labiau sutaptų su katalikų religinių bendruomenių – parapijų – ribomis. Kelis šimtmečius vienoje teritorijoje gyvenę, to paties dvasinio centro, parapijos telkti žmonės sukūrė mikrokultūrą, išsiskyrusią savita šnekta, įvairiais tradicinės kultūros savitumais. Parapija ir valsčius buvo pagrindiniai kaimo žmogaus kilmės vietos orientyrai.

Svarbi vietinių žmonių pagalba

Ekspedicijų dalyviai lankys vietos gyventojus, teirausis apie krašto praeitį, buitį, papročius, užrašinės jų pasakojimus, prisiminimus, tautosaką.

Nuoširdžiai prašome ateiti į talką visus gyvenusius ar gyvenančius buvusio valsčiaus teritorijoje. Padėkite rasti gerus vietinių įvykių, ypatingesnių vietų žinovus, apskritai – šviesios atminties žmones. Parodykite ekspedicijų dalyviams, ką esame išsaugoję iš savo tėvų ir protėvių palikimo: nuotraukas, laiškus, kitus dokumentus. Atsakykite į pateiktus klausimus, visų jūsų atsakymai yra labai svarbūs.

Pateikta medžiaga bus fiksuojama, apibendrinama monografijos straipsniuose, nurodant pateikėjų vardus ir pavardes, o vėliau – perduodama mokslo institucijų saugykloms.
Tad nuo kiekvieno buvusio valsčiaus teritorijoje gyvenančio žmogaus daug priklausys, ką dar sužinosime apie šį kraštą, ką apie jį galės  sužinoti kiti.

Kad ekspedicija ir monografijos rengimas būtų sklandesnis, jau dabar prašome, jūsų nuomone, tam praversti galinčias žinias perduoti ekspedicijų vadovams.

Daiva Červokienė

Vardas:*

El. paštas:
Komentaras:*

Švietimas/Kultūra

Informacija kasdien

Kainos