Paieška

LNK

lnk

 

Pirmadienis, balandžio 14 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (64)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (8)
07:25 Mergaitė ir dramblys
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (127)
08:50 Zatura. Nuotykiai kosmose
10:50 Svečiai palėpėje
12:30 Linksmieji Tomas ir Džeris (8)
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (11)
13:20 Ogis ir tarakonai (12)
13:30 Saulės duktė
13:55 Audra (110)
15:00 Meilė ir bausmė (20)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo...Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 Juodasis sąrašas (11)
23:10 Judantis objektas (11)
00:10 Specialioji Los Andželo policija (11)
01:05 Klientų sąrašas (8)
02:00 Čakas (2)
02:55 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (65)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (9)
07:25 Saulės duktė
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (128)
08:50 Pasiklydę kosmose
11:25 Knygų valdovas
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (12)
13:20 Norų išsipildymas
13:55 Audra (111)
15:00 Meilė ir bausmė (21)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Snaiperis 2
00:00 Specialioji Los Andželo policija (12)
00:55 Klientų sąrašas (9)
01:50 Čakas (3)
02:45 Programos pabaiga
05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Smalsutė Dora (66)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (10)
07:25 Norų išsipildymas
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (129)
08:50 Vienos bėdos
10:55 Kvaišų šeimynėlės atostogos Las Vegase
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (13)
13:20 Ogis ir tarakonai (13)
13:30 Kiškis Žvairys ir šaltinėlis
13:45 Kiškis, kuris mėgo patarinėti
13:55 Audra (112)
15:00 Meilė ir bausmė (22)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Diagnozė: valdžia
21:30 Žinios. Verslas
21:45 Renkamės Europą
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Užsienietis
00:05 Specialioji Los Andželo policija (13)
01:00 Klientų sąrašas (10)
01:55 Čakas (4)
02:50 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (67)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (11)
07:25 Kiškis Žvairys ir šaltinėlis
07:40 Kiškis, kuris mėgo patarinėti
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (130)
08:50 Garbanė Sju
10:50 Sniego diena
12:30 Linksmieji Tomas ir Džeris (11)
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (14)
13:20 Ogis ir tarakonai (14)
13:30 Kaladėlės ir Tobiukas
13:45 Košės katilėlis
13:55 Audra (113)
15:00 Meilė ir bausmė (23)
00:00 Specialioji Los Andželo policija (12)
00:55 Klientų sąrašas (9)
01:50 Čakas (3)
02:45 Programos pabaiga

Antradienis, balandžio 15 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (65)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (9)
07:25 Saulės duktė
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (128)
08:50 Pasiklydę kosmose
11:25 Knygų valdovas
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (12)
13:20 Norų išsipildymas
13:55 Audra (111)
15:00 Meilė ir bausmė (21)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Snaiperis 2
00:00 Specialioji Los Andželo policija (12)
00:55 Klientų sąrašas (9)
01:50 Čakas (3)
02:45 Programos pabaiga
00:05 Specialioji Los Andželo policija (13)
01:00 Klientų sąrašas (10)
01:55 Čakas (4)
02:50 Programos pabaiga

Trečiadienis, balandžio 16 d.

05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Smalsutė Dora (66)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (10)
07:25 Norų išsipildymas
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (129)
08:50 Vienos bėdos
10:55 Kvaišų šeimynėlės atostogos Las Vegase
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (13)
13:20 Ogis ir tarakonai (13)
13:30 Kiškis Žvairys ir šaltinėlis
13:45 Kiškis, kuris mėgo patarinėti
13:55 Audra (112)
15:00 Meilė ir bausmė (22)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Diagnozė: valdžia
21:30 Žinios. Verslas
21:45 Renkamės Europą
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Užsienietis
00:05 Specialioji Los Andželo policija (13)
01:00 Klientų sąrašas (10)
01:55 Čakas (4)
02:50 Programos pabaiga
00:50 Ties riba (2)
01:55 Sveikatos ABC
02:50 Programos pabaiga

Ketvirtadienis, balandžio 17 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (67)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (11)
07:25 Kiškis Žvairys ir šaltinėlis
07:40 Kiškis, kuris mėgo patarinėti
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (130)
08:50 Garbanė Sju
10:50 Sniego diena
12:30 Linksmieji Tomas ir Džeris (11)
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (14)
13:20 Ogis ir tarakonai (14)
13:30 Kaladėlės ir Tobiukas
13:45 Košės katilėlis
13:55 Audra (113)
15:00 Meilė ir bausmė (23)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Vienveidis
23:55 Specialioji Los Andželo policija (14)
00:50 Ties riba (2)
01:55 Sveikatos ABC
02:50 Programos pabaiga
00:05 Lėktuvo užgrobimas
01:55 Atodrėkis

Penktadienis, balandžio 18 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (68)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (12)
07:25 Kaladėlės ir Tobiukas
07:40 Košės katilėlis
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (131)
08:50 Vestuvių dainininkas
10:45 Andrė
12:30 Linksmieji Tomas ir Džeris (12)
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (15)
13:20 Ogis ir tarakonai (15)
13:30 Grybukas namukas
13:45 Katinas žvejys
13:55 Audra (114)
15:00 Meilė ir bausmė (24)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 Patrulis
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Mano vyras gali
22:15 Seni vilkai
00:05 Lėktuvo užgrobimas
01:55 Atodrėkis
03:35 Programos pabaiga
00:30 Nuo sutemų iki aušros. Budelio duktė
02:15 Vienveidis

Šeštadienis, balandžio 19 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Žaibo smūgis (13)
06:55 Beprotiškos linksmybės (5)
07:20 Įspūdingasis Žmogus-voras (15)
07:45 Teisingumo lyga (12)
08:10 Benas Tenas. Supervisata (16)
08:35 Katino Leopoldo kerštas
08:50 Katino Leopoldo pasivaikščiojimas
09:00 Ponas Bynas (4)
09:30 Padėkime augti
10:00 KINO PUSRYČIAI Šuo vampyras
11:55 Šnipas ne savo noru
13:45 Mano puikioji auklė (48)
14:20 Didingasis amžius (64)
16:25 Staiga trisdešimties
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Keistas penktadienis
20:55 Aš - šnipas
22:50 Neperšaunamas
00:30 Nuo sutemų iki aušros. Budelio duktė
02:15 Vienveidis
03:50 Programos pabaiga
00:50 Šnipas ne savo noru
02:30 Lėktuvo užgrobimas

Sekmadienis, balandžio 20 d.

06:20 Dienos programa
06:25 Pinkis, Elmira ir Makaulė (1)
06:50 Beprotiškos linksmybės (6)
07:15 Įspūdingasis Žmogus-voras (16)
07:40 Pokemonai didvyriai
09:00 Sveikatos ABC
10:00 Bethovenas
11:40 Džiumandži
13:45 Nepaprasta komanda
15:30 Didingasis amžius (65)
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Šokiai ant ledo
22:30 PREMJERA Burleska
00:50 Šnipas ne savo noru
02:30 Lėktuvo užgrobimas
04:10 Programos pabaiga

į viršų

Informacija kasdien

Vardadieniai

Agnė, Eisvydas, Eisvydė, Gostautas, Marcijonas

TV programa

       
       

Kainos

Degalai

Valiutos

2014-04-20
Valiutos_usd
USD     2.495 LT
valiutos_eur
EUR     3.4528 LT
Valiutos_gbp
GBP     4.1988 LT
Valiutos_lvl
LVL     4.9184 LT

Daugiau...

Žaliavos

 

Kaina, USD

 

Matas

Nafta
Arrow up
104.59   bar.
Dujos
Arrow up
4.74   MMBTU
Auksas
Arrow down
1293.9   oz