Paieška

LNK

lnk

 

Pirmadienis, spalio 13 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (20)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (5)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (17)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (55)
08:50 Nenaudėlė beždžionėlė
09:20 Liuks! muzika
10:50 Smurfai
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
13:25 Ogis ir tarakonai (49)
13:35 Monstrai prieš ateivius (2)
14:10 Ugnis ir Ledas (4)
15:20 Liuks! muzika
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:20 Liuks! muzika
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 Mentalistas (13)
23:10 Judantis objektas (13)
00:10 Gyvenimas pagal Harietą (8)
01:05 Persekiotojai (16)
02:00 Įvykis (20)
02:55 Programos pabaiga
03:20 Liuks! muzika
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (21)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (6)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (56)
08:50 Poniutė kaime
09:00 Liuks! muzika
10:40 Lietuvos balsas
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
13:25 Ogis ir tarakonai (50)
13:35 Monstrai prieš ateivius (3)
14:10 Ugnis ir Ledas (5)
15:00 Liuks! muzika
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:00 Liuks! muzika
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Detonatorius
00:05 Gyvenimas pagal Harietą (9)
01:00 Persekiotojai (17)
01:55 Įvykis (21)
02:50 Programos pabaiga
03:00 Liuks! muzika
05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Smalsutė Dora (22)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (7)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (57)
07:50 Liuks! muzika
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Nuo... Iki...
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
13:25 Ogis ir tarakonai (51)
13:35 Monstrai prieš ateivius (4)
13:50 Liuks! muzika
14:10 Ugnis ir Ledas (6)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
19:50 Liuks! muzika
20:25 Gyvenimo receptai (6)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Musgaudis
23:55 Gyvenimas pagal Harietą (10)
00:50 Persekiotojai (18)
01:45 Įvykis (22)
01:50 Liuks! muzika
02:40 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (23)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (8)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
07:40 Liuks! muzika
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (58)
00:05 Gyvenimas pagal Harietą (9)
01:00 Persekiotojai (17)
01:55 Įvykis (21)
02:50 Programos pabaiga

Antradienis, spalio 14 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (21)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (6)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (56)
08:50 Poniutė kaime
09:00 Liuks! muzika
10:40 Lietuvos balsas
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
13:25 Ogis ir tarakonai (50)
13:35 Monstrai prieš ateivius (3)
14:10 Ugnis ir Ledas (5)
15:00 Liuks! muzika
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:00 Liuks! muzika
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Detonatorius
00:05 Gyvenimas pagal Harietą (9)
01:00 Persekiotojai (17)
01:55 Įvykis (21)
02:50 Programos pabaiga
03:00 Liuks! muzika
00:50 Persekiotojai (18)
01:45 Įvykis (22)
01:50 Liuks! muzika
02:40 Programos pabaiga

Trečiadienis, spalio 15 d.

05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Smalsutė Dora (22)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (7)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (57)
07:50 Liuks! muzika
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Nuo... Iki...
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
13:25 Ogis ir tarakonai (51)
13:35 Monstrai prieš ateivius (4)
13:50 Liuks! muzika
14:10 Ugnis ir Ledas (6)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
19:50 Liuks! muzika
20:25 Gyvenimo receptai (6)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Musgaudis
23:55 Gyvenimas pagal Harietą (10)
00:50 Persekiotojai (18)
01:45 Įvykis (22)
01:50 Liuks! muzika
02:40 Programos pabaiga
00:10 Gyvenimas pagal Harietą (11)
01:05 Farų šeima (1)
01:40 Liuks! muzika
02:00 Sveikatos ABC televitrina
02:55 Programos pabaiga

Ketvirtadienis, spalio 16 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (23)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (8)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
07:40 Liuks! muzika
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (58)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Gyvenimo receptai (6)
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (21)
13:25 Ogis ir tarakonai (52)
13:35 Monstrai prieš ateivius (5)
13:40 Liuks! muzika
14:10 Ugnis ir Ledas (7)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
19:40 Liuks! muzika
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Invazija
00:10 Gyvenimas pagal Harietą (11)
01:05 Farų šeima (1)
01:40 Liuks! muzika
02:00 Sveikatos ABC televitrina
02:55 Programos pabaiga
00:50 Pragaras Konektikute
02:55 Programos pabaiga

Penktadienis, spalio 17 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (24)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (9)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (21)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (59)
08:50 Pagalbos skambutis
09:45 Liuks! muzika
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:50 K11: Komisarai tiria. Lemtinga iškyla
12:25 K11: Komisarai tiria. Informatorius
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (22)
13:35 Monstrai prieš ateivius (6)
14:10 Ugnis ir Ledas (8)
15:45 Liuks! muzika
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Norim dar! Su Radistais
21:45 Liuks! muzika
22:45 Moteris-Katė
00:50 Pragaras Konektikute
02:55 Programos pabaiga
03:45 Liuks! muzika
00:25 Norim dar! Su Radistais
02:10 Programos pabaiga

Šeštadienis, spalio 18 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Žaibo smūgis (13)
06:55 Nenugalimieji II (31)
07:20 Agentas Šunytis (2)
07:45 Šegis ir Skūbis Dū (3)
08:10 Vėžliukai nindzės (1)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (13)
09:00 Ponas Bynas (4)
09:25 Liuks! muzika
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Astro vaikis
11:45 Namų areštas
13:55 Mano puikioji auklė (119)
14:30 Didingasis amžius (116)
15:25 Liuks! muzika
16:30 Dvidešimt minučių (12, 13)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Alvinas ir burundukai 2
20:45 Ponas ir ponia gangsteriai
21:25 Liuks! muzika
22:40 Didingiausias filmas
00:25 Norim dar! Su Radistais
02:10 Programos pabaiga
03:25 Liuks! muzika
01:40 Liuks! muzika
02:00 Programos pabaiga

Sekmadienis, spalio 19 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (1)
06:55 Nenugalimieji II (32)
07:20 Agentas Šunytis (3)
07:40 Liuks! muzika
07:45 Šegis ir Skūbis Dū (4)
08:10 Vėžliukai nindzės (2)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (14)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
10:00 KINO PUSRYČIAI Čarlis 2
11:55 Valstybės galva
13:40 Liuks! muzika
13:55 Mano puikioji auklė (120, 121)
14:55 Didingasis amžius (117)
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 „Alfa“ savaitė
19:30 Lietuvos balsas
19:40 Liuks! muzika
21:45 PREMJERA Piktas vairuotojas
23:50 Veidrodžiai
01:40 Liuks! muzika
02:00 Programos pabaiga

į viršų

Informacija kasdien

Vardadieniai

Darija, Inga, Krizantas, Krizas, Švitrigaila, Vaigedė

TV programa

       
       

Kainos

Degalai

Valiutos

2014-10-25
Valiutos_usd
USD     2.7366 LT
valiutos_eur
EUR     3.4528 LT
Valiutos_gbp
GBP     4.3861 LT
Valiutos_lvl
LVL     4.9184 LT

Daugiau...

Žaliavos

 

Kaina, USD

 

Matas

Nafta
Arrow down
81.3   bar.
Dujos   3.62   MMBTU
Auksas   1231.8   oz