Paieška

LNK

lnk

 

Sekmadienis, liepos 27 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Pirmykštė žemė (16)
06:55 Nenugalimieji (8)
07:20 Antinas Gudruolis (18)
07:45 Teisingumo lyga. Įsiveržimas (14)
08:10 Sunkus vaikas (4)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (3)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
10:00 KINO PUSRYČIAI Bukas ir bukesnis. Kai Haris sutiko Loidą
11:45 Išlaisvinti Vilį. 2 dalis
13:45 Tai kur po velnių tie Morganai?
15:55 Mano puikioji auklė (87)
16:30 Didingasis amžius (93)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Teleloto
20:00 "Velvet" (8)
21:35 Saulės ašaros
23:55 Mirtini spąstai
01:50 Pinigų traukinys
03:55 Programos pabaiga
00:10 Havajai 5.0 (15)
01:05 Nikita (18)
02:00 Išrinktieji (9)
02:55 Programos pabaiga

Pirmadienis, liepos 28 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Didysis filmukų šou (25)
07:00 Tomas ir Džeris (3)
07:25 Agentas Šunytis (6)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (199)
08:50 Trys sekliai ir Skeleto salos paslaptis
10:30 Skūbis-Dū! Samurajaus kardas
12:00 Pramuštgalviai
13:30 Kaukė (40)
13:55 Pavogtas gyvenimas (60)
14:50 Be kaltės kalta (30)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Kita svajonė"
20:20 K11: Komisarai tiria. Senis tironas
21:00 "Soriukas"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 Mentalistas (2)
23:10 Judantis objektas (2)
00:10 Havajai 5.0 (15)
01:05 Nikita (18)
02:00 Išrinktieji (9)
02:55 Programos pabaiga
00:25 Havajai 5.0 (16)
01:20 Nikita (19)
02:15 Išrinktieji (10)

Antradienis, liepos 29 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Didysis filmukų šou (26)
07:00 Tomas ir Džeris (4)
07:25 Tomo ir Džerio pasakos (3)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (1)
08:50 "Velvet" (8)
10:20 Išlaisvinti Vilį. 2 dalis
12:20 Tomas ir Džeris (3)
12:50 Kung Fu Panda (1)
13:20 Ogis ir tarakonai (2)
13:30 Kaukė (41)
13:55 Pavogtas gyvenimas (61)
14:50 Be kaltės kalta (31)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Kariškas vaizdelis"
20:20 K11: Komisarai tiria. Lemtinga iškyla
21:00 "Soriukas"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Specialistas
00:25 Havajai 5.0 (16)
01:20 Nikita (19)
02:15 Išrinktieji (10)
03:10 Programos pabaiga
00:00 Havajai 5.0 (17)
00:55 Nikita (20)
01:50 Išrinktieji (11)
02:45 Programos pabaiga

Trečiadienis, liepos 30 d.

06:00 Dienos programa
06:05 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Didysis filmukų šou (27)
07:00 Tomas ir Džeris (5)
07:25 Kung Fu Panda (1)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (2)
08:50 24 valandos
09:30 Tikras gyvenimas: "Kita svajonė"
10:30 Tikras gyvenimas: "Kariškas vaizdelis"
11:30 K11: Komisarai tiria. Senis tironas
12:10 K11: Komisarai tiria. Lemtinga iškyla
12:55 Kung Fu Panda (2)
13:20 Ogis ir tarakonai (3)
13:30 Kaukė (42)
13:55 Pavogtas gyvenimas (62)
14:50 Be kaltės kalta (32)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Internete visi lygūs"
20:20 K11: Komisarai tiria. Pinigai iš dangaus
21:00 "Soriukas"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Nuotykių ieškotojas
00:00 Havajai 5.0 (17)
00:55 Nikita (20)
01:50 Išrinktieji (11)
02:45 Programos pabaiga
00:10 Havajai 5.0 (18)
01:05 Deksteris (4)
02:00 Sveikatos ABC televitrina
02:55 Programos pabaiga

Ketvirtadienis, liepos 31 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Beprotiški mažųjų nuotykiai (65)
07:00 Tomas ir Džeris (6)
07:25 Kung Fu Panda (2)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (3)
08:50 24 valandos
10:10 Tikras gyvenimas: "Internete visi lygūs"
11:10 K11: Komisarai tiria. Pinigai iš dangaus
11:50 Pagalbos skambutis
12:55 Kung Fu Panda (3)
13:20 Ogis ir tarakonai (1)
13:30 Kaukė (43)
13:55 Pavogtas gyvenimas (63)
14:50 Be kaltės kalta (33)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Mama ir pamotė"
20:35 Baisiausia mano gyvenimo savaitė (1)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Smagus pasivažinėjimas
00:10 Havajai 5.0 (18)
01:05 Deksteris (4)
02:00 Sveikatos ABC televitrina
02:55 Programos pabaiga
01:00 Nuotykių ieškotojas
02:45 "Soriukas"

Penktadienis, rugpjūčio 1 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Beprotiški mažųjų nuotykiai (66)
07:00 Tomas ir Džeris (7)
07:25 Kung Fu Panda (3)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (4)
08:50 24 valandos
10:10 Tikras gyvenimas
11:10 Baisiausia mano gyvenimo savaitė (1)
11:45 Mano vyras gali
12:55 Kung Fu Panda (4)
13:20 Ogis ir tarakonai (2)
13:30 Kaukė (44)
13:55 Pavogtas gyvenimas (64)
14:50 Be kaltės kalta (34)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Policijos akademija (3, 4)
21:30 Ekstremalus greitis
23:10 Gatvės kraujas
01:00 Nuotykių ieškotojas
02:45 "Soriukas"
03:15 Programos pabaiga
00:15 Moliūgagalviai. Pelenai į pelenus
02:05 Programos pabaiga

Šeštadienis, rugpjūčio 2 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Pirmykštė žemė (17)
06:55 Nenugalimieji (9)
07:20 Antinas Gudruolis (19)
07:45 Teisingumo lyga. Įsiveržimas (15)
08:10 Sunkus vaikas (5)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (4)
09:00 Ponas Bynas (19)
09:30 Trys bananai
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Žaliasis žibintas. Pirmasis skrydis
11:35 PREMJERA Trys sekliai ir siaubo pilies paslaptis
13:30 Policijos akademija (3, 4)
15:25 Mano puikioji auklė (88, 89)
16:30 Didingasis amžius (94)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša
20:45 Džiunglės
22:25 Vienišius
00:15 Moliūgagalviai. Pelenai į pelenus
02:05 Programos pabaiga

į viršų

Informacija kasdien

Vardadieniai

Abdonas, Donatilė, Nortautas, Radvilė

TV programa

       
       

Kainos

Degalai

Valiutos

2014-07-30
Valiutos_usd
USD  
Arrow up
2.5712 LT
valiutos_eur
EUR     3.4528 LT
Valiutos_gbp
GBP  
Arrow up
4.3645 LT
Valiutos_lvl
LVL     4.9184 LT

Daugiau...

Žaliavos

 

Kaina, USD

 

Matas

Nafta
Arrow up
101.07   bar.
Dujos
Arrow down
3.82   MMBTU
Auksas
Arrow up
1301.6   oz