Paieška

LNK

lnk

 

Trečiadienis, gruodžio 10 d.

05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Smalsutė Dora (62)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris III (32)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (13)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (99)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 Yra kaip yra
12:00 Yra kaip yra
12:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (33)
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (14)
13:50 Leopoldas ir auksinė žuvelė
14:10 Ugnis ir Ledas (46)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Kelias
00:25 Taikinys (5)
01:20 Nikita (9)
02:15 Agentai (13)
03:10 Programos pabaiga
00:00 Taikinys (6)
00:55 Nikita (10)
01:50 Sveikatos ABC televitrina
02:45 Programos pabaiga

Ketvirtadienis, gruodžio 11 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (63)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris III (33)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (14)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (100)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 Yra kaip yra
12:00 Yra kaip yra
12:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (34)
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (15)
13:55 Katino Leopoldo lobis
14:00 Katino Leopoldo televizorius
14:10 Ugnis ir Ledas (47)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Drakono akys
00:00 Taikinys (6)
00:55 Nikita (10)
01:50 Sveikatos ABC televitrina
02:45 Programos pabaiga
00:30 Prarasti berniukai. Troškulys
02:05 Programos pabaiga

Penktadienis, gruodžio 12 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (64)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris III (34)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (15)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (101)
08:50 Pagalbos skambutis
09:55 Yra kaip yra
11:00 Yra kaip yra
12:00 Yra kaip yra
12:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (35)
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (16)
13:55 Katino Leopoldo pasivaikščiojimas
14:10 Ugnis ir Ledas (48)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Šventę švęsti
22:40 Linkėjimai iš Paryžiaus
00:30 Prarasti berniukai. Troškulys
02:05 Programos pabaiga
00:45 Drakono akys
02:25 Programos pabaiga

Šeštadienis, gruodžio 13 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Žuviukai burbuliukai (3)
06:55 Nenugalimieji II (47)
07:20 Agentas Šunytis (3)
07:45 Šegis ir Skūbis Dū (19)
08:10 Vėžliukai nindzės (17)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (2)
09:00 Ponas Bynas (12)
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Susipažinkite su Robinsonais
11:50 Chotabyčius
13:45 Mano puikioji auklė (140)
14:15 Mano puikioji auklė (141)
14:45 Didingasis amžius (132)
16:45 Šventę švęsti
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Srovės nublokšti
20:40 Ieškokit Gudručio!
22:55 Dviguba tapatybė
00:45 Drakono akys
02:25 Programos pabaiga
00:40 Mergišius
02:35 Programos pabaiga

Sekmadienis, gruodžio 14 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Žuviukai burbuliukai (4)
06:55 Nenugalimieji II (48)
07:20 Agentas Šunytis (4)
07:45 Šegis ir Skūbis Dū (20)
08:10 Vėžliukai nindzės (18)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (3)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Stebuklingas žiedas
11:15 Sniego karalienė
12:55 Džekis Čanas. Pirmasis smūgis
14:40 Didingasis amžius (133)
16:55 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 „Alfa“ savaitė
19:30 Lietuvos balsas
23:00 Susišaudymas
00:40 Mergišius
02:35 Programos pabaiga

Ketvirtadienis, sausio 1 d.

Ketvirtadienis, sausio 1 d.

į viršų

Informacija kasdien

Vardadieniai

Filemona, Girmantė, Odeta, Rimkantas, Siksta, Sikstas

TV programa

       
       

Kainos

Degalai

Valiutos

2015-03-28
Valiutos_usd
USD     0.9113 LT
valiutos_eur
EUR  
Arrow down
1 LT
Valiutos_gbp
GBP     1.3567 LT

Daugiau...

Žaliavos

 

Kaina, USD

 

Matas

Nafta
Arrow down
48.43   bar.
Dujos
Arrow down
2.66   MMBTU
Auksas
Arrow down
1198.3   oz