Paieška

LNK

lnk

 

Trečiadienis, rugpjūčio 26 d.

06:20 Dienos programa
06:25 Garfildas (19)
06:40 Garfildas (20)
06:55 Keista šeimynėlė (3)
07:25 Kung Fu Panda (5)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (73)
08:50 Mano vyras gali
10:25 Norim dar! Su Radistais
12:20 Pričiupom!
12:50 Pričiupom!
13:15 Keista šeimynėlė (4)
13:45 Kung Fu Panda (6)
14:10 Ponia Dila (20)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Mama ir pamotė"
20:30 Tikras gyvenimas: "Vieno kraujo"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Kurjeris
00:00 Dalasas (2)
00:55 Detektyvė Džonson (32)
01:55 Užribis (10)
02:50 Programos pabaiga
00:25 Dalasas (3)
01:20 Detektyvė Džonson (33)
02:15 Sveikatos ABC televitrina
02:45 Programos pabaiga

Ketvirtadienis, rugpjūčio 27 d.

06:20 Dienos programa
06:25 Garfildas (21)
06:40 Garfildas (22)
06:55 Keista šeimynėlė (4)
07:25 Kung Fu Panda (6)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (74)
08:50 Mano vyras gali
10:25 Norim dar! Su Radistais
12:25 Pričiupom!
12:55 Oplia!
13:20 Keista šeimynėlė (5)
13:45 Kung Fu Panda (7)
14:10 Ponia Dila (21)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Bejausmė"
20:30 Tikras gyvenimas: "Į tą pačią upę"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Apiplėšimas Beikerio gatvėje
00:25 Dalasas (3)
01:20 Detektyvė Džonson (33)
02:15 Sveikatos ABC televitrina
02:45 Programos pabaiga
01:05 Visa griaunantis

Penktadienis, rugpjūčio 28 d.

06:20 Dienos programa
06:25 Garfildas (23)
06:40 Garfildas (24)
06:55 Keista šeimynėlė (5)
07:25 Kung Fu Panda (7)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (75)
08:50 Valanda su Rūta. Vasara
10:15 Lietuvos supermiestas
13:15 Keista šeimynėlė (6)
13:45 Kung Fu Panda (8)
14:10 Ponia Dila (22)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Policijos akademija 7. Misija Maskvoje
21:10 Naujieji samurajai
22:55 Vaško namai
01:05 Visa griaunantis
03:15 Programos pabaiga
00:50 Apiplėšimas Beikerio gatvėje
02:55 Programos pabaiga

Šeštadienis, rugpjūčio 29 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Superdidvyrių komanda (22)
06:55 Zoro (23)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (17)
07:45 Keista šeimynėlė (9)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (7)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (9)
09:00 Ponas Bynas (9)
09:30 Paklydėlės papūgos sugrįžimas 3
09:45 Bobikas svečiuose pas Barbosą
10:00 KINO PUSRYČIAI Ilgai ir laimingai 2. Naujieji Snieguolės nuotykiai
11:30 Robotukas Kodis
13:10 Mikio Metsono nuotykiai
15:15 Pričiupom!
15:45 Pričiupom!
16:15 Pričiupom!
16:45 Toledas (12)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Užkerėtoji
21:10 Širdžių ėdikas
23:15 Vampyrai užkniso juodai
00:50 Apiplėšimas Beikerio gatvėje
02:55 Programos pabaiga
00:00 PREMJERA Karaliaus vardu 3. Paskutinė misija
01:40 Širdžių ėdikas

Sekmadienis, rugpjūčio 30 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Superdidvyrių komanda (23)
06:55 Zoro (24)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (18)
07:45 Keista šeimynėlė (10)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (8)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (10)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Ragana prieš
09:40 Ragana prieš 2
09:50 Ragana prieš 3
10:00 KINO PUSRYČIAI Denis - grėsmė visuomenei
11:55 Troškimų akmuo
13:45 Juodasis gražuolis
15:35 Pričiupom!
16:05 Pričiupom!
16:35 Toledas (13)
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Teleloto
20:30 Valanda su Rūta. Vasara
21:55 Nesunaikinami
00:00 PREMJERA Karaliaus vardu 3. Paskutinė misija
01:40 Širdžių ėdikas
03:35 Programos pabaiga

Ketvirtadienis, sausio 1 d.

Ketvirtadienis, sausio 1 d.

į viršų

Informacija kasdien

Vardadieniai

Augustina, Augustinas, Patricija, Steigvilas, Steigvilė, Tarvilas

TV programa

       
       

Kainos

Degalai

Valiutos

2015-08-28
Valiutos_usd
USD     0.8903 LT
valiutos_eur
EUR  
Arrow down
1 LT
Valiutos_gbp
GBP     1.3763 LT

Daugiau...

Žaliavos

 

Kaina, USD

 

Matas

Nafta
Arrow up
42.87   bar.
Dujos
Arrow up
2.673   MMBTU
Auksas
Arrow up
1130.3   oz