Paieška

LNK

lnk

 

Ketvirtadienis, rugsėjo 18 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (3)
07:00 Tomas ir Džeris (41)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (1)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (38)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Gyvenimo receptai (2)
12:55 "Soriukas"
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (2)
13:50 Ogis ir tarakonai (33)
14:00 Kung Fu Panda (11)
14:30 Be kaltės kalta (67)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Galutinis tikslas 5
00:00 Gyvenimas pagal Harietą (7)
00:55 Deksteris (11)
01:50 Sveikatos ABC televitrina
02:45 Programos pabaiga
00:50 PREMJERA Mirties motelis 2. Pirmasis kirtis
02:30 Programos pabaiga

Penktadienis, rugsėjo 19 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (4)
07:00 Tomas ir Džeris (42)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (2)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (39)
08:50 Pagalbos skambutis
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 K11: Komisarai tiria. Siaubingi kaimynai
12:40 K11: Komisarai tiria. Pinigai arba meilė
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (3)
13:50 Ogis ir tarakonai (34)
14:00 Kung Fu Panda (12)
14:30 Be kaltės kalta (68)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Norim dar! Su Radistais
23:00 PREMJERA Pasmerktas būrys
00:50 PREMJERA Mirties motelis 2. Pirmasis kirtis
02:30 Programos pabaiga
00:40 Norim dar! Su Radistais
02:40 Programos pabaiga

Šeštadienis, rugsėjo 20 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Žaibo smūgis (5)
06:55 Nenugalimieji (23)
07:20 Antinas Gudruolis (33)
07:45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (9)
08:10 Sunkus vaikas (19)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (5)
09:00 Ponas Bynas (26)
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Stebuklingas žiedas
11:15 Spidas Reiseris
13:55 Mano puikioji auklė (109)
14:30 Didingasis amžius (108)
16:35 Dvidešimt minučių (4, 5)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Medžioklės sezonas atidarytas
20:40 PREMJERA Žaliasis žibintas
22:50 PREMJERA L.O.L.
00:40 Norim dar! Su Radistais
02:40 Programos pabaiga
02:40 Programos pabaiga

Sekmadienis, rugsėjo 21 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Žaibo smūgis (6)
06:55 Nenugalimieji (24)
07:20 Antinas Gudruolis (34)
07:45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (10)
08:10 Sunkus vaikas (20)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (6)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
10:00 KINO PUSRYČIAI Margi, pirmyn!
12:00 Vėl septyniolikos
14:00 Mano puikioji auklė (111, 112)
15:00 Didingasis amžius (109)
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 „Alfa“ savaitė
19:30 Lietuvos balsas
21:45 Nesunaikinami
23:45 Pietietiškos istorijos
02:40 Programos pabaiga
00:10 Gyvenimas pagal Harietą (8)
01:05 Persekiotojai (5)
02:00 Įvykis (11)
02:55 Programos pabaiga

Pirmadienis, rugsėjo 22 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (5)
07:00 Tomas ir Džeris (43)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (3)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (40)
08:45 Margi, pirmyn!
10:40 Medžioklės sezonas atidarytas
12:15 Tomas ir Džeris. Stebuklingas žiedas
13:25 Ogis ir tarakonai (35)
13:35 Kung Fu Panda (13)
14:10 Be kaltės kalta (69)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 Mentalistas (10)
23:10 Judantis objektas (10)
00:10 Gyvenimas pagal Harietą (8)
01:05 Persekiotojai (5)
02:00 Įvykis (11)
02:55 Programos pabaiga
00:25 Gyvenimas pagal Harietą (9)
01:20 Persekiotojai (6)
02:15 Įvykis (12)

Antradienis, rugsėjo 23 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (6)
07:00 Tomas ir Džeris (44)
07:25 Kung Fu Panda (13)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (41)
08:50 Vėl septyniolikos
10:45 Lietuvos balsas
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (4)
13:25 Ogis ir tarakonai (36)
13:35 Kung Fu Panda (14)
14:10 Be kaltės kalta (70)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Visa griaunantis
00:25 Gyvenimas pagal Harietą (9)
01:20 Persekiotojai (6)
02:15 Įvykis (12)
03:10 Programos pabaiga
00:50 Persekiotojai (7)
01:45 Įvykis (13)
02:40 Programos pabaiga

Trečiadienis, rugsėjo 24 d.

05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Smalsutė Dora (7)
07:00 Tomas ir Džeris (45)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (4)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (42)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Nuo... Iki...
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (5)
13:25 Ogis ir tarakonai (37)
13:35 Kung Fu Panda (15)
14:10 Be kaltės kalta (71)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Gyvenimo receptai (3)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Baltasis dramblys
23:55 Gyvenimas pagal Harietą (10)
00:50 Persekiotojai (7)
01:45 Įvykis (13)
02:40 Programos pabaiga

į viršų

Informacija kasdien

Vardadieniai

Galmantė, Mingailas, Stefa, Stefanija

TV programa

       
       

Kainos

Degalai

Valiutos

2014-09-18
Valiutos_usd
USD  
Arrow down
2.6663 LT
valiutos_eur
EUR     3.4528 LT
Valiutos_gbp
GBP  
Arrow up
4.3433 LT
Valiutos_lvl
LVL     4.9184 LT

Daugiau...

Žaliavos

 

Kaina, USD

 

Matas

Nafta
Arrow down
93.78   bar.
Dujos
Arrow down
4   MMBTU
Auksas
Arrow down
1223.9   oz