Paieška

LNK

lnk

 

Sekmadienis, rugsėjo 21 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Žaibo smūgis (6)
06:55 Nenugalimieji (24)
07:20 Antinas Gudruolis (34)
07:45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (10)
08:10 Sunkus vaikas (20)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (6)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
10:00 KINO PUSRYČIAI Margi, pirmyn!
12:00 Vėl septyniolikos
14:00 Mano puikioji auklė (111, 112)
15:00 Didingasis amžius (109)
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 „Alfa“ savaitė
19:30 Lietuvos balsas
21:45 Nesunaikinami
23:45 Pietietiškos istorijos
02:40 Programos pabaiga
00:10 Gyvenimas pagal Harietą (8)
01:05 Persekiotojai (5)
02:00 Įvykis (11)
02:55 Programos pabaiga

Pirmadienis, rugsėjo 22 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (5)
07:00 Tomas ir Džeris (43)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (3)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (40)
08:45 Margi, pirmyn!
10:40 Medžioklės sezonas atidarytas
12:15 Tomas ir Džeris. Stebuklingas žiedas
13:25 Ogis ir tarakonai (35)
13:35 Kung Fu Panda (13)
14:10 Be kaltės kalta (69)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 Mentalistas (10)
23:10 Judantis objektas (10)
00:10 Gyvenimas pagal Harietą (8)
01:05 Persekiotojai (5)
02:00 Įvykis (11)
02:55 Programos pabaiga
00:25 Gyvenimas pagal Harietą (9)
01:20 Persekiotojai (6)
02:15 Įvykis (12)

Antradienis, rugsėjo 23 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (6)
07:00 Tomas ir Džeris (44)
07:25 Kung Fu Panda (13)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (41)
08:50 Vėl septyniolikos
10:45 Lietuvos balsas
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (4)
13:25 Ogis ir tarakonai (36)
13:35 Kung Fu Panda (14)
14:10 Be kaltės kalta (70)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Visa griaunantis
00:25 Gyvenimas pagal Harietą (9)
01:20 Persekiotojai (6)
02:15 Įvykis (12)
03:10 Programos pabaiga
00:50 Persekiotojai (7)
01:45 Įvykis (13)
02:40 Programos pabaiga

Trečiadienis, rugsėjo 24 d.

05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Smalsutė Dora (7)
07:00 Tomas ir Džeris (45)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (4)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (42)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Nuo... Iki...
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (5)
13:25 Ogis ir tarakonai (37)
13:35 Kung Fu Panda (15)
14:10 Be kaltės kalta (71)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Gyvenimo receptai (3)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Baltasis dramblys
23:55 Gyvenimas pagal Harietą (10)
00:50 Persekiotojai (7)
01:45 Įvykis (13)
02:40 Programos pabaiga
00:45 Deksteris (12)
01:45 Sveikatos ABC televitrina
02:40 Programos pabaiga

Ketvirtadienis, rugsėjo 25 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (8)
07:00 Tomas ir Džeris (46)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (5)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (43)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Gyvenimo receptai (3)
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (6)
13:25 Ogis ir tarakonai (38)
13:35 Kung Fu Panda (16)
14:10 Be kaltės kalta (72)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Nindzė
23:50 Gyvenimas pagal Harietą (11)
00:45 Deksteris (12)
01:45 Sveikatos ABC televitrina
02:40 Programos pabaiga
00:50 Projektas: Dinozaurai
02:25 Programos pabaiga

Penktadienis, rugsėjo 26 d.

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (9)
07:00 Tomas ir Džeris (47)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (6)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (44)
08:50 Pagalbos skambutis
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:50 K11: Komisarai tiria. Baltarusė auklė
12:25 K11: Komisarai tiria. Paskutinė kova
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (7)
13:25 Ogis ir tarakonai (39)
13:35 Kung Fu Panda (17)
14:10 Be kaltės kalta (73)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Norim dar! Su Radistais
23:00 Elektra
00:50 Projektas: Dinozaurai
02:25 Programos pabaiga
00:10 Norim dar! Su Radistais
02:05 Programos pabaiga

Šeštadienis, rugsėjo 27 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Žaibo smūgis (7)
06:55 Nenugalimieji (25)
07:20 Antinas Gudruolis (35)
07:45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (11)
08:10 Sunkus vaikas (21)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (7)
09:00 Ponas Bynas (1)
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Skruzdėliukas Z
11:40 Nensė Driu
13:35 Mano puikioji auklė (112, 113)
14:40 Didingasis amžius (110)
16:35 Dvidešimt minučių (6, 7)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Medžioklės sezonas atidarytas 2!
20:30 Turistas
22:35 Vampyrai užkniso juodai
00:10 Norim dar! Su Radistais
02:05 Programos pabaiga

į viršų

Informacija kasdien

Vardadieniai

Benigna, Mantas, Mintas, Mintė, Remigijus

TV programa

       
       

Kainos

Degalai

Valiutos

2014-10-01
Valiutos_usd
USD  
Arrow down
2.7206 LT
valiutos_eur
EUR     3.4528 LT
Valiutos_gbp
GBP  
Arrow up
4.4268 LT
Valiutos_lvl
LVL     4.9184 LT

Daugiau...

Žaliavos

 

Kaina, USD

 

Matas

Nafta
Arrow up
91.44   bar.
Dujos   4.12   MMBTU
Auksas
Arrow down
1205.9   oz