Paieška

LNK

lnk

 

Pirmadienis, spalio 5 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (11)
06:55 Agentas Šunytis (4)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (15)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (101)
08:55 Legenda apie Zoro
11:35 Kelionė į paslaptingąją salą
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (16)
13:55 Ponia Dila (48)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (21)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Galutinis tikslas 2
00:00 Dalasas (8)
00:55 Detektyvė Džonson (54)
01:50 Mentalistas (16)
02:45 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (12)
06:55 Tomo ir Džerio šou (6)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (16)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (102)
08:50 Nenaudėlė beždžionėlė
10:55 Šoklys
12:40 Tomo ir Džerio šou (7)
13:05 Agentas Šunytis (5)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (17)
14:00 Ponia Dila (49)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Pagalbos skambutis
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (22)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Piktas vairuotojas
00:20 Dalasas (9)
01:15 Detektyvė Džonson (55)
02:10 Mentalistas (17)
03:05 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (13)
06:55 Agentas Šunytis (5)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (17)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (103)
08:50 24 valandos
09:55 Yra, kaip yra
11:05 Tikras gyvenimas: "Lobis"
12:05 Tikras gyvenimas: "Kerštinga meilė"
13:05 Agentas Šunytis (6)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
14:00 Ponia Dila (50)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Su cinkeliu
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (23)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Nakties klajūnai
00:25 Dalasas (10)
01:20 Detektyvė Džonson (56)
02:15 Mentalistas (18)
03:10 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (14)
06:55 Agentas Šunytis (6)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (104)
08:50 24 valandos
09:55 Yra, kaip yra
11:05 Tikras gyvenimas: "Draugiškas patarimas"
12:05 Tikras gyvenimas: "Šeimos gelbėtoja"
13:05 Agentas Šunytis (1)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
14:00 Ponia Dila (51)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (24)
21:30 Žinios. Verslas
00:20 Dalasas (9)
01:15 Detektyvė Džonson (55)
02:10 Mentalistas (17)

Antradienis, spalio 6 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (12)
06:55 Tomo ir Džerio šou (6)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (16)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (102)
08:50 Nenaudėlė beždžionėlė
10:55 Šoklys
12:40 Tomo ir Džerio šou (7)
13:05 Agentas Šunytis (5)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (17)
14:00 Ponia Dila (49)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Pagalbos skambutis
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (22)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Piktas vairuotojas
00:20 Dalasas (9)
01:15 Detektyvė Džonson (55)
02:10 Mentalistas (17)
03:05 Programos pabaiga
00:25 Dalasas (10)
01:20 Detektyvė Džonson (56)
02:15 Mentalistas (18)

Trečiadienis, spalio 7 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (13)
06:55 Agentas Šunytis (5)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (17)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (103)
08:50 24 valandos
09:55 Yra, kaip yra
11:05 Tikras gyvenimas: "Lobis"
12:05 Tikras gyvenimas: "Kerštinga meilė"
13:05 Agentas Šunytis (6)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
14:00 Ponia Dila (50)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Su cinkeliu
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (23)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Nakties klajūnai
00:25 Dalasas (10)
01:20 Detektyvė Džonson (56)
02:15 Mentalistas (18)
03:10 Programos pabaiga
00:35 Dalasas (11)
01:30 Detektyvė Džonson (57)
02:25 Sveikatos ABC televitrina
02:55 Programos pabaiga

Ketvirtadienis, spalio 8 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (14)
06:55 Agentas Šunytis (6)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (104)
08:50 24 valandos
09:55 Yra, kaip yra
11:05 Tikras gyvenimas: "Draugiškas patarimas"
12:05 Tikras gyvenimas: "Šeimos gelbėtoja"
13:05 Agentas Šunytis (1)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
14:00 Ponia Dila (51)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (24)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Tamsos pakraštys
00:35 Dalasas (11)
01:30 Detektyvė Džonson (57)
02:25 Sveikatos ABC televitrina
02:55 Programos pabaiga
01:05 Tamsos pakraštys

Penktadienis, spalio 9 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (15)
06:55 Agentas Šunytis (1)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (105)
08:50 Pagalbos skambutis
09:35 K11: Komisarai tiria (16)
10:20 K11: Komisarai tiria (18)
11:05 Tikras gyvenimas: "Aš pasilieku"
12:05 Tikras gyvenimas: "Šviesus paveikslas"
13:05 Agentas Šunytis (2)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
14:00 Ponia Dila (52)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 PREMJERA Balsuok už mane
22:45 Egzorcizmas
01:05 Tamsos pakraštys
03:20 Programos pabaiga
00:10 Visiškai slaptai
02:00 Egzorcizmas

Šeštadienis, spalio 10 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Mažieji Tomas ir Džeris I (8)
06:55 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (7)
07:00 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (8)
07:05 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (9)
07:10 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (10)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Dora ir draugai (9)
07:45 Keista šeimynėlė (21)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
08:35 Tomo ir Džerio šou (8)
09:00 Ponas Bynas (15)
09:30 Pingviniuko Lolo nuotykiai
10:00 KINO PUSRYČIAI Nenugalimas Geležinis žmogus
11:45 Sugrįžęs iš praeities
13:55 Gyvenimo šukės (11)
16:00 Beatos virtuvė
17:00 Lietuvos superšefas
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Alvinas ir burundukai 2
21:20 Karate vaikis
00:10 Visiškai slaptai
02:00 Egzorcizmas
04:15 Programos pabaiga
01:35 Balsuok už mane

Sekmadienis, spalio 11 d.

06:25 Dienos programa
06:30 Mažieji Tomas ir Džeris I (9)
06:55 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (11)
07:00 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (12)
07:05 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (13)
07:10 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (14)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Dora ir draugai (10)
07:45 Keista šeimynėlė (22)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
08:35 Tomo ir Džerio šou (9)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Kapitonas Zumas
11:45 Tokia jau mano dalia
13:55 Gyvenimo šukės (12)
16:00 Bus visko
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Sekmadienio žinios su „Alfa“
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Lietuvos balsas
21:55 PREMJERA Bėgančios kortos
23:45 PREMJERA Tikras teisingumas 2. Slėptuvė
01:35 Balsuok už mane
03:20 Programos pabaiga

į viršų

Informacija kasdien

Vardadieniai

Dionyzas, Gedėtas, Gedimtas, Virgailas, Virgailė

TV programa

       
       

Kainos

Degalai

Valiutos

2015-10-09
Valiutos_usd
USD     0.8903 LT
valiutos_eur
EUR  
Arrow down
1 LT
Valiutos_gbp
GBP     1.3763 LT

Daugiau...

Žaliavos

 

Kaina, USD

 

Matas

Nafta
Arrow up
49.87   bar.
Dujos
Arrow down
2.478   MMBTU
Auksas
Arrow down
1144.1   oz